Gemeentes en Provincie

Voor gemeentes is het natuurlijk zo dat we voor ons gezamelijke vastgoed zorgen en dat we een zo economisch verantwoord mogelijke oplossing bieden.

We kijken daarbij naar kosten op lange termijn en duurzame oplossingen en producten. Liebregts is al jaren duurzaam ondernemend. We waren al klaar voor de huidige wetgeving bij bekendmaking van de plannen, terwijl deze pas 10 jaar later volledig tot uitvoering kwamen.

Bovendien is maatschappelijk verantwoord ondernemen ons in het dna meegegeven en zijn we naast onze dagelijkse werkzaamheden in veel gemeenschappelijke doelen pro deo actief.