Vastgoed beheer en onderhoud

Financieel en technisch zekerstellen van het onderhoud aan vastgoed.

Wij nemen de financiële en technische zekerheid van het onderhoud bij onze klanten weg. Hierdoor zijn onze klanten in staat hun beleidsdoelstellingen te realiseren.

Wij verzorgen onderhoudsplanningen op basis van NEN 2767 en maken de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden technisch en financieel inzichtelijk zodat de opdrachtgever dit flexibel aan beschikbaar budget aan kan blijven passen.

Wij maken uitgebreide beheersplanning voor het vastgoed en adviseren op een heldere manier onze opdrachtgevers waardoor zij op hun interne beheerskosten forse besparingen kunnen realiseren.

Wij zorgen dat de uit te voeren onderhoudswerkzaamheden worden gerealiseerd binnen de door de opdrachtgever geaccordeerde financiële kaders.

Het streven naar duurzame kwaliteit in relatie tot de beleidsdoelstellingen van onze opdrachtgevers bied ons continuïteit en wij werken met coalities van gelijkwaardige partners om de doelstellingen te realiseren.

Het resultaat is duidelijk; Onze opdrachtgevers weten vooraf waar ze in financieel en technisch opzicht aan toe zijn. Liebregts stelt de te behalen resultaten zeker.