Afgeschermd Buitenonderhoud

Om u op de hoogte te houden van de ontwikkelingen in onze branche is het de gewoonte om met name in de winterperiode informatie te verstrekken hoe binnen onze organisatie wordt omgegaan met het doorwerken in de winterperiode.

Arbeidsomstandigheden:

Werknemers in de onderhoudsbranche worden voorzien van extra beschermende kleding zodat lagere temperaturen en mindere weersomstandigheden geen of weinig invloed hebben op de prestaties van de medewerkers. Door in de winterperiode door te werken is er minder instroom in de WW en kunnen werknemers continu hun baan behouden.

Kwaliteit producten

Vanaf midden negentiger jaren in de vorige eeuw is er een totale nieuwe range aan doorwerkproducten ontwikkeld die doorharding en vernetting van bindmiddelen en harsen bij lagere temperaturen en hogere relatieve luchtvochtigheid mogelijk hebben gemaakt. Zonder kwaliteitsverlies kunnen dezelfde garanties worden verleend op producten en systemen als in andere seizoenen. In een aantal gevallen wordt gebruik gemaakt van polyurethanharsen die bij een hogere vochtigheid zelfs de beste doorharding verkrijgen in een vochtige periode. Door temperatuur, ondergrond en dauwpuntmetingen zijn we in staat nauwkeurig te bepalen of een verantwoorde applicatie mogelijk is.

Rapportage:

Voor elk project wordt vooraf een kwaliteitsmetingformulier opgesteld. Gedurende de  winterperiode wordt aan de hand van metingen vooraf, tijdens en achteraf vastgesteld of de applicatie voldoet aan de verwerkingseisen van de betreffende producten. De projectleider registreert alle metingen voor het projectdossier.

Garantie:

De werkzaamheden worden met een garantie uitgevoerd die gelijk is aan andere periodes in het jaar. Indien gedurende de garantieperiode afwijkingen ontstaan zullen deze na constatering binnen een periode van 4 weken kosteloos worden hersteld.